Konsultointipalvelu ProSupport

Konsultointipalvelu ProSupport on vuonna 2006 perustettu yritys. Tarjoamme asiakkaillemme myyntiprosessikonsultointia integroiden etämyyntirajapinnan osaksi yrityksen myyntiprosessia.

Näin yrityksen myyntiprosessi saadaan vastaamaan nykypäivän vaatimuksia, missä myyntiä tehdään monikanavaisesti. Voimme puhua myös ns. hybridimyynnistä. Yhdistelemme eri tapoja kohdata asiakas prosessin eri vaiheissa. Perinteiseen myyntimalliin verrattuna tuomme prosessiin vahvasti mukaan etätapaamiset, niin myyntiputken alkupäähän kuin myös uusintatapaamisiin sekä tarjouspurkuihin. Tarkoitus ei ole kuitenkaan unohtaa F2F-tapaamisia, vaan tuoda etätapaamisin uusi ulottuvuus kohdata asiakas luoden optimoidumman prosessin.

Ajatuksen taustalla vaikuttaa vahvasti lean-mentaliteetti, jossa pyritään poistamaan prosessista hukkaa tekemällä oikeita asioita oikeassa kohtaa. Näitä ajatuksia noudattaen saamme myyntiprosessiin tehokkuutta sekä ryhtiä. Volyymi kasvaa, myyntiputki jämäköityy ja konversio paranee.

Ota rohkeasti yhteyttä (puhelin tai sposti) niin sovitaan etätapaaminen. Näin saat autenttisen kokemuksen meidän ajatuksista käyttää etätapaamisia uusasiakashankinnassa ja osana myyntiprosessia.